gqz_Mic_Key_SF_Halyard

Mic Key SF

Gastrostomy Feeding Tube

Halyard

Fabrikat/model

Mic-Key SF

Gastrostomy Feeding Tube

Halyard

Statisk feltstyrke

Maksimalt 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restrektioner

Spatial gradient

Maksimalt 7,2 T/m (720 Gauss/cm)   

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

SAR

Maksimal WB: 2,9 W/kg over 15 minutter

B1+rms

Ingen restrektioner

Coil type

Ingen restrektioner

Artefakter

Maksimalt 20 mm fra implantatet

Temperaturstigning

Maksimalt 1,8 grader ved ovennævnte WB-SAR-niveau

Kilde

Sikkerhedsinformation (produktnotifikation) fra  producenten

Reference: 451_001

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 451. Revision: 1.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 11.03.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025