gup_Medtronic_GIA_DST

Gia DST

Stainless Steel Staple

Medtronic

Fabrikat/model

Gia DST

Stainless Steel Staple

Medtronic

Statisk feltstyrke

Maksimalt 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restrektioner

Spatial gradient

Maksimalt 30 T/m (3000 Gauss/cm)   

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

SAR

Normal Operating Mode

WB: 2,0 W/kg over 15 minutter

B1+rms

Ingen restrektioner

Coil type

Ingen restrektioner

Artefakter

Maksimalt 2 mm fra implantatet

Temperaturstigning

Maksimalt 3,2 grader ved ovennævnte WB-SAR-niveau

Kilde

Sikkerhedsinformation (produktnotifikation) fra Medtronic...

Reference: 526_001

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 545. Revision: 1.5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 11.12.2022

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025