mag_Prometra_II_20

Medicinpumpe

Prometra II - 20 ml

Model 13827

Flowonix Medical

Fabrikat/model

Medicinpumpe, Infusionspumpe

Prometra II 20 ml

Model 13827

Flowonix Medical

Forudsætning

Pumpen skal være placeret abdominalt

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla  

Scannerarkitektur

Ingen restriktioner

Spatial gradient

Maksimalt 1.900 Gauss/cm alt. 19 Tesla/m

Slew rate (Gr)

Ingen restriktioner

SAR

Normal Operating Mode

Maksimal WB-SAR: 2,0 W/kg over en periode på 15 min


Sekvenstiden (TA) for en enkelt sekvens, må ikke overstige 10 minutter

B1+rms

Ingen restriktioner

Coil type

Ingen restriktioner

Artefakter

Maksimalt 18,5 cm fra implantatet

Temperaturstigning

Må kunne forventes

Før opstart af MR

Pumpen skal tømmes for medicin inden opstart af MR, for herigennem at undgå en eventuel livstruende fejlmedicinering/overdosis


Indsættelsesområdet for implantatet skal være fuldt ophelet inden afvikling af MR


Gældende for patienter, der modtager intratekal behandling: Manglende medicinering vil kunne føre til en livstruende tilstand, hvis en effektiv erstatningsbehandling ikke etableres inden opstart af MR.


Inden opstart af MR, skal det således afgøres, om patienten på sikker vis kan tåle at undvære indgift af relevante lægemiddel. Hvis patienten ikke kan tåle at undvære indgift af lægemidlet, kan der anvendes alternative medicineringsmetoder for lægemidlet i den periode, hvor MR-scanningen foregår. Hvis der er tvivl om, hvorvidt patienten kan tåle at undvære lægemiddel-indgiften under MR-proceduren, bør patienten være under lægeopsyn, mens MR-scanningen foretages.  


Inden scanopstart skal patienten informeres om, at der vil kunne opleves regional opvarmning i det område, hvor pumpen er placeret, og at patienten skal kontakte operatøren, hvis denne varmefornemmelse indtræder.


Patienten vil typisk kunne opleve en magnetisk påvirkning (træk, vrid og vibrationer) af implantaget. Elastisk tøj eller en elastisk forbinding over implantatet, vil eventuelt kunne forhindre pumpen i at bevæge sig i sit leje og herved nedsætte den følelse, som patienten muligvis oplever.


Umiddelbart efter afsluttet scanafvikling skal person med kendskab til aktuelle pumpe kontrollere pumpens funktionalitet.

Kilde

Sikkerhedsinformation fra producenten... 

Reference1: 406_001

Reference2: 406_002

Reference3: 406_003

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter.

Information

Procedure 407. Revision: 1,5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 15.01.2022

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2024