osc_Venous_Bard


Venovo Venous Stent System

Bard

Fabrikat/model

Venovo Venous Stent System

Iliaca og femuralis

Bard


Notat fra IFU: The Stent is MR Conditional for single and overlapping
placement in the iliac and femoral veins for all clinically relevant lengths

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Horisontalt felt

Spatial gradient

Maksimalt 3000 gauss/cm alt. 30 Tesla/m

Slew rate (Gr)

Ingen restriktioner

SAR

Ved centrum af FOV over umbilicus...

Maksimale WB-SAR: 2,0 W/kg pr. 15 min


Ved centrum af FOV under umbilicus...

Maksimale WB-SAR: 1,0 W/kg pr. 15 min

B1+rms

Ingen restriktioner

Coil type

Ingen restriktioner

Artefakter

Maksimalt 22 mm fra implantatet...

Temperaturstigning

Ved 1,5 Tesla og en samlet stentlængde på 10 x 160 mm...

Maksimalt 3,4 grader ved ovenstående SAR-restriktion


Ved 3,0 Tesla og en samlet stentlængde på 10 x 80 mm...

Maksimalt 5,2 grader ved ovenstående SAR-restriktion

Kilde

Produktinformation fra producenten - Ref 1100_001

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 1100. Revision: 1.5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 17.05.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025