patient_kontrast_dosis

MR-sikkerhed

Kontraststoffer
Dosering - Standard

Præparat

Dosis

Maksimal dosis

Dotarem

0,2 ml/kg

15 ml

Prohance

< 50 kg: 0,2 ml/kg

50 kg-62,5 kg: 10 ml

62,5 kg-75 kg: 0,2 ml/kg

> 75 kg: 15 ml


Gadovist

< 50 kg: 0,1 ml/kg

50 kg-62,5 kg: 5 ml

62,5 kg-75 kg: 0,1 ml/kg

> 75 kg: 7,5 ml


Primovist

0,1 ml/kg

7,5 mlDosering - Cerebrale metastaser

Præparat

Dosis

Maksimal dosis

Dotarem

0,4 ml/kg

20 ml

Prohance

0,4 ml/kg

20 ml

Gadovist

0,2 ml/kg

15 ml

Primovist

Dosering - Hypofyse, mikroadenom

Præparat

Dosis

Maksimal dosis

Dotarem

0,1 ml/kg

15 ml

Prohance

0,1 ml/kg

15 ml

Gadovist

0,05 ml/kg

7,5 ml

Primovist

Dosering - MR angio

Præparat

Dosis

Maksimal dosis

Dotarem

0,2 ml/kg

30 ml

Prohance

0,2 ml/kg

30 ml

Gadovist

0,1 ml/kg

15 ml

Primovist

Dosering - MR af hjertet

Præparat

Dosis

Maksimal dosis

Dotarem

0,3 ml/kg

30 ml

ProhanceGadovist

0,15 ml/kg

15 ml

Primovist

Indikation og Aldersgrænse

Præparat

Indikation

Aldersgrænse

Dotarem

Alt

Fra 0 år

Prohance

CNS

WholeBody

Mamma

Fra 2 år

Fra 2 år

Fra 18 år

Gadovist

Alt

Fra 0 år

Primovist

Lever

Fra 18 år

Blodprøver

  • Hvis patienten er yngre en 2 år eller ældre end 65 år, skal der foreligge enten en eGRF eller en P-Kreatinin
  • Hvis patienten  har nedsat nyrefunktion (eller mistanke herom), skal der foreligge enten en eGRF eller en P-Kreatinin
  • Blodprøven (eGRF  alt. P-Kreatinin)  må højest være 30 dage gammel.  Hvis ældre, kontakt da en radiolog.


Nedsat nyrefunktion

  • Ved en GFR på 30-60 ml/min må der maksimalt gives 15 ml Dotaren, 15 ml Prohance, 7,5 ml Gadovist eller 7,5 Primovist.
  • Ved GFR < 30 ml/min skal den diagnostiske værdi ved undersøgelse vurderes af en radiolog. I fald undersøgelsen skal gennemføres med indgift af kontrast, anvendes Dotarem eller Primovist. GFR kan estimeres (eGFR)  ud fra patientens P-kreatinin, køn,  vægt og alder: Klik her
  • Ved GFR < 15 ml/min skal der udvises betydelig tilbageholdenhed. Besluttes det at give patienten Dotarem eller Primovist, bør patienten dialyseres umiddelbart efter indgift af kontrasten.


Information

  • Gyldighed: Gældende for  MR-scanninger udført på Rigshospitalet
  • Udarbejdet af: Orla Ramussen
  • Review: Professor Vibeke Andree Larsen
  • Dato: 09.05.2017  

Bo Haugaard Jørgensen

Utopia Group

Ved Skovgærdet 64B

2750 Ballerup

Telefon: 5176-6842

info@mrscanning.com

Copyright © All Rights Reserved

Utopia Group

2008-2019