uab_Titan_Touch_Coloplast

Titan Touch

Inflatable Penile Prosthesis

Coloplast

Fabrikat/model

Titan Touch

Inflatable Penile Prosthesis

Coloplast

Statisk feltstyrke

Maksimalt 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restrektioner

Spatial gradient

Maksimalt 7,2 T/m (720 Gauss/cm)

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

SAR

Maksimale WB-SAR: 3,0 W/kg over 15 minutter

B1+rms

Ingen restrektioner

Coil type

Ingen restrektioner

Specielle forhold

Ingen

Temperaturstigning

Maksimalt 0,5 grader ved ovennævnte WB-SAR

Artefaktdannelse

Må kunne forventes

Kilde

Sikkerhedsvejledning fra producenten: Reference_1173_001 og 1173_002 samt mail-koorspondance med Coloplast

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 1173. Revision: 1.7

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 19.07.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025