uaq_InterStim_X_System_002

Neurostimulator

InterStim X System, model 97800

I kombination med InterStim-Wire (alle modeller)

Medtronic

Fabrikat/model

Neurostimulator + Wire

InterStim X System, model 97800

InterstStim-Wire (alle modeller)

Medtronic

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla (kun MR af hovedet)

Scannerarkitektur

Horisontalt felt 

Spatial gradient

2000 Gauss/cm (20 T/m)

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse 

SAR

Normal Operation Mode

First Mode er ikke tilladt !

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

Kun T/R-hovedspole

Artefakter

Betydelige artefakter i området omkring implantatet må kunne forventes

Info

Af patientens patientkontrolenhed fremgår det, hvilken nervestimulatormodel patienten har fået indopereret, samt implantatets MR-egnethed. Tjek altid disse informationer inden opstart af en MR-scanning.


I fald patienten ikke har medbragt en ekstern kontrolenhed, må der ikke scannes


Har patienten en ekstern stimulator, kan patienten ikke MR-scannes


MR-Stimulatorens batteri skal være opladt til mindst 30% af sin kapacitet inden opstart af MR. Hvis batteriet ikke er opladt som beskrevet må MR-scanningen ikke afvikles.


Stimulatoren skal slukkes inden scanopstart (aktiver MR-modus)


Efter afsluttet scanafvikling skal nervestimulationsbehandlingen genoptages


Programmeringsenhed og kontrolmagnet må ikke medbringes i scannerkabinen


Producenten anbefaler at patienterne hverken sederes eller bedøves


Udfør kun 'proton-MR' (ikke 7Li, 13C, 23Na, 31P mm) 


Patienter med et ikke fuldt implanteret system samt patienter med et delvist defekt implantat må ikke scannes


Inden opstart af MR-scanning, skal nyeste MR-retningslinger fra Medtronic

studers...

Kilde

MR-retningslinjer fra producenten, Medtronic...

Reference1: 290_001

Reference2: 290_002

Reference3: 1189_001

Reference4: 1189_002

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Procedureinformation

Procedure 1188. Revision: 1.5

Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 06.10.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025