uar_InterStim_X_System

Neurostimulator + Wire

InterStim X System, model 97800

SureScan-Wire, model 978B1

Medtronic

Fabrikat/model

Neurostimulator + Wire

InterStim X System, model 97800

SureScan Wire, model 978B1

Medtronic

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla og 3,0 Tesla  (Se coil- og SAR-restirktioner)

Scannerarkitektur

Horisontalt felt 

Spatial gradient

2000 Gauss/cm (20 T/m)

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse 

Scanafvikling

Efter 30 minutters samlet scantid, skal en scan-pause på 5 minutter afvikles

SAR / B1+rms

1,5 Tesla og 3,0 Tesla (2022)


Hvis FOV er beliggende ud for eller over C7 (columna cervicalis 7)...


           - Body-transmit-spole (den integrerede spole) i kombination med alle typer af

             receive-spoler samt head-transmit/receive-spole (T/R)


           - Normal Operating Mode samt First Level Controlled Operaring Mode

_________________________________________________________________


1,5 Tesla (2022)


Hvis FOV er beliggende under C7 (columna cervicalis)...


           - Body-transmit-spole (den integrerede spole) i kombination med alle

             typer af receive-spoler


           - Anvend B1+rms frem for SAR hvis muligt...

           - Maksimal B1+rms: 4,0 µT

           - Maximal Body-SAR: 2,0 W/kg

_________________________________________________________________


3,0 Tesla (2022)


Hvis FOV er beliggende under C7 (columna cervicalis)...


           - Body-transmit-spole (den integrerede spole) i kombination med alle

             typer af receive-spoler


           - Anvend B1+rms frem for SAR hvis muligt

           - Maksimal B1+rms: 2,0 µT

           - Maksimal Body-SAR: 1,4 W/kg

_________________________________________________________________


1,5 Tesla og 3,0 Tesla (2022)


Hvis FOV er beliggende under C7 (columna cervicalis)...


           - Ekstremits-transmit/receive-spoler (T/R)


           - Normal Operating Mode samt First Level Controlled Operaring Mode


Coil type

1,5 Tesla, hvis FOV ligger ud for eller over C7 (columna cervicalis) 

           - Body-RF-transmit-spole (integrerede spole) i kombination med alle receive-spoler

           - Head-transmit/receive-spole


1,5 Tesla, hvis FOV ligger under C7 (columna cervicalis) 

           - Body-RF-transmit-spole (integrerede spole) i kombination med alle receive-spoler

           - Ekstremits-transmit/receive-spoler


3,0 Tesla, hvis FOV ligger ud for eller over C7 (columna cervicalis) 

           - Body-RF-transmit-spole (integrerede spole) i kombination med alle receive-spoler

           - Head-transmit/receive-spole


3,0 Tesla, hvis FOV under C7 (columna cervicalis) 

           - Body-RF-transmit-spole (integrerede spole) i kombination med alle receive-spoler

           - Ekstremits-transmit/receive-spoler

Artefakter

Betydelige artefakter i området omkring implantatet må kunne forventes

Info

Patienten skal medbringe sin kontrolenhed på dagen for MR-scanning. I fald patienten ikke har medbragt den eksterne kontrolenhed, må der ikke scannes...


Af patientens patientkontrolenhed fremgår det, hvilken nervestimulatormodel patienten har fået indopereret, samt implantatets MR-egnethed. Tjek altid disse informationer inden opstart af en MR-scanning.


Har patienten en ekstern stimulator, kan patienten ikke MR-scannes...


MR-Stimulatorens batteri skal være opladt til mindst 30% af sin kapacitet inden opstart af MR. Hvis batteriet ikke er opladt som beskrevet må MR-scanningen ikke afvikles.


Patientens kropstemperatur må ikke overstige 38 grader C (100 grader F) ved scanstart, brug iøvrigt ikke tæpper mm


Scanningen skal afvikles i rygleje alternativt i bugleje. Sideleje og skrå lejring er således ikke tilladt.


Stimulatoren skal slukkes inden scanopstart (aktiver MR-modus)


Efter afsluttet scanafvikling skal nervestimulationsbehandlingen genoptages


Programmeringsenhed og kontrolmagnet må ikke medbringes i scannerkabinen


Producenten anbefaler at patienterne hverken sederes eller bedøves


Patienter med et ikke fuldt implanteret system samt patienter med et delvist defekt implantat må ikke scannes


Udfør kun 'proton-MR' (ikke 7Li, 13C, 23Na, 31P mm) 


Inden opstart af MR-scanning, bør nyeste MR-retningslinger fra Medtronic

studers

Kilde

MR-retningslinjer fra producenten, Medtronic...

Reference1: 836_001

Reference2: 836_002

Reference3: 836_003

Reference4: 836_004

Reference5: 836_005

Reference6: 836_006

Reference7: 836_007

Reference8: 836_008

Reference9: 1189_001

Reference10: 1189_002

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Procedureinformation

Procedure 1241. Revision: 1.5

Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 06.10.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025