015_sikkerhed_clips

Aneurismeclips

Generelt...


Fabrikat/model

1,5 Tesla

Patienter skal risikovurderes individuelt efter følgende kriterier…


  • Patienten kan umiddelbart MR-scannes, hvis aneurisme-operationen er foretaget på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital eller Glostrup hospital efter 1990


  • Hvis aneurisme-operationen er foretaget på andet dansk hospital eller i udlandet, skal der foretages en individuel risikovurdering. Denne foretages af en radiolog


  • Hvis aneurisme-operationen er foretaget før 1990, skal der foretages en individuel risikovurdering. Denne foretages af en radiolog


3,0 Tesla

Der skal foretages en individuel risikovurdering...

Evakuering

Hvis det under en MR-scanning konstaterer, at en aneurisme-clips må antages at være magnetisk, skal MR-scanningen afbrydes. En radiolog kontaktes m.h.p. supplerende risikovurdering. Hvis radiologen beslutter, at undersøgelsen bør afsluttes af sikkerhedsmæssige grunde, skal patienten evakueres under stærkt kontrollerede forhold…


  • Patienten må ikke løfte hovedet under evakueringen
  • Lejet køres langsomt ud svarende til en hastighed på 0,2 cm/sec.
  • Når lejet er helt ude af gantryhullet, flyttes patienten over på et transportleje (pt. må fortsat ikke løfte hovedet)
  • Patienten køres ud i forberedelsesrummet
  • Der bestilles akut CT-scanning m.h.p. vurdering af eventuel skade

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 015. Revision: 8.0

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023