048_sikkerhed_blaerekat_termo

Kateter med termoføler

Generelle betragtninger...

Sikkerhed

Katetre med termoføler er ikke nødvendigvis MR-kompatible. I fald det kan dokumenteres, at et givent kateter er MR-kompatibelt, kan patienten umiddelbart MR-scannes. Hvis ikke stamafdelingen kan dokumentere, at et kateter er kompatibelt med MR, vil katetret (med termoføler) være kontraindikation til MR-scanning, og skal således fjernes inden scanafvikling.

Dokumentation

Det er alene stamafdelingens ansvar, at fremskaffe dokumentation for at aktuelle kateter er MR-kompatibelt. Denne dokumentation foretages enten på MR-kontrolskemaet eller på MR-henvisningen. I fald dette ikke er blevet gjort på ordinationstidspunktet, kan en læge fra stamafdelingen efterfølgende kvittere i den elektroniske henvisning under åben dokumentation i visitationsfeltet. Kvitteringen skal indeholde bekræftelse på kompatibilitet samt lægens navn og telefonnummer.

Sikkerhedsprocedurer

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 048. Revision: 11.0

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Overlæge Peter Gideon

Dato: 01.08.2020

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022