142_sikkerhed_codman

ICP Transducer

MicroSensor

fra Codman

Fabrikat/model

ICP transducer (Ref.: 626632)

MicroSensor

Codman

Link til...

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Horitontalt (cylindrisk magnet)

Spatial gradient

1000 Gauss/cm (10T/m)

Slew rate (Gr)

SAR

Normal Operating Mode

First Mode er ikke tilladt

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

Følgende coils må ikke anvendes...

1. T/R Head coil

2. T Head coil


Følgende coilkombination må anvendes...

1. T/R Body coil (den indbyggede coil)

2. T Body coil kombineret med R Head coil


Bemærk...

Producenten har ikke taget stilling til MR-sikkerheden omkring andre coil-kombinationer end beskrevet i ovenstående (eksempelvis: T-Body i kombination med R-spine). Hvis en scanning tænkes afviklet med afvigelser i forhold til ovenstående, skal en radiolog kontaktes inden scanopstart.

Specielle forhold

Patienter med forhøjet kropstemperatur må ikke MR-scannes


Stamafdelingen skal inden  scanopstart sikre, at Codman MicroSensor fungerer korrekt. Hvis Codman MicroSensor er beskadiget, eller ikke fungerer korrekt, må scanningen ikke gennemføres. 


Alle kabler og alt patientovervågningsudstyr, der er tilsluttet Codman MicroSensor, skal frakobles inden patienten transporteres ind i MR-miljøet.


Patienten skal klargøres som beskrevet i nedenstående afsnit...

Klargøring af patienten

Codman MicroSensor skal, inden scanafvikling, placeres som vist på nedenstående figur. Lederen skal kvejles op i fem eller seks løkker med en diameter på ca. 6 cm. Placer den opkvejlede leder  over patientens hoved, som vist på figuren. MR-scanningen må ikke afvikles med Codman MicroSensoren u-opkvejlet. Manglende overholdelse af ovenstående retningslinjer kan resultere i alvorlig patientskade. Brug en tør gazeserviet med en tykkelse på mindst 1 cm til at isolere patientens hoved fra den sammenrullede leder samt lederens konnektor.

Fabrikat/model

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Statisk feltstyrke

Procedure 142. Revision: 6.5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023