980_sikkerhed_dbs_percept_pc

Deep Brain Stimulator

Percept PC, model B35200

Medtronic

Fabrikat/model

Deep Brain Stimulator

Percept PC, model B35200

Medtronic

Tilladt scanområde

Hoved, torso og ekstremiteter (Se afsnittet specielle forhold)

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla og 3,0 Tesla

3,0 Tesla dog med forbehold: Se afsnittet specielle forhold

Scannerarkitektur

Horitontalt (cylindrisk magnet)   

Spatial gradient

1900 Gauss/cm (19 T/m) ved 1,5 Tesla

2000 Gauss/cm (20 T/m) ved 3,0 Tesla 

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse 

SAR

 • Anvend B1+rms som reference
 • Normal Operating Mode kan ikke anvendes ukritisk
 • Maksimal SAR Head: 0,1 W/kg
 • Maksimal SAR Body: 0,1 W/kg
 • Over en periode på 90 minutter, må den samlede sekvenstid ikke overstige 30 min

B1+rms

 • Normal Operating Mode kan ikke anvendes ukritisk
 • Maksimalt 2,0 μT ved 1,5 Tesla
 • Maksimalt 2,5 μT ved 3,0 Tesla
 • Over en periode på 90 minutter, må den samlede sekvenstid ikke overstige 30 min

Coil type

Følgende transmit-spolesystemer må anvendes...


 • Transmit head-coil (T/R - Head)
 • Transmit body-coil (indbygget) / Se specielle forhold !


  Alle receive-spoler kan naturligvis anvendes...

  Specielle forhold

  Hvis der i forbindelse med aktuelle DBS er indopereret et lomme-adapter-implantat (se eventuelt røntgenbillede), så er det kun tilladt at MR-scanne patientens hoved (intet andet) og kun ved 1,5 Tesla. Scanningen af hovedet kan i givet fald alene afvikles ved anvendelse af T/R hovedspole.


  Hvis aktuelle DBS ikke er placeret pektoralt eller abdominalt, så er det kun tilladt at MR-scanne patientens hoved (intet andet) og kun ved 1,5 Tesla. Scanningen af hovedet kan i givet fald alene afvikles ved anvendelse af T/R hovedspole.


  Hvis dele af elektrodesystemet (elektrode, forlængerledning eller lommeadapter) er defekt, må patienten ikke MR-scannes.


  Hvis patienten har fået indopereret mere end een stimulator, skal hver enkelt stimulator sikkerhedsvurderes separat. 


  Følgende enheder må ikke medbringes i scannerkabinen... 

  • Patientens betjeningsenhed
  • Systemoplader
  • Ekstern neurostimulator
  • Lægens programmeringsenhed.


   Inden scanafvikling skal DBS-systemet indstilles som følger...

   • Anvend MR-modus (under hele scanningen)
   • Efter velgennemført MR-scanning, kan MR-modus deaktiveres


    Alternativ til ovenstående...

    • DBS kan seponeres inden opstart af MR (foretages af NK-læge)


    Inden opstart af MR scanningen, bør rekvirerende læge have udfyldt en rapport med registreringer vedrørende stimulatorens MR-egnethed. Rapporten findes på leverandørens hjemmeside (klik her) samt i mrscanning.com's dokumentsamling (klik her).


    For yderligere information angående håndtering af aktuelle neurostimulator henvises til producentens retningslinjer for samme. Retningslinjerne findes på leverandørens hjemmeside (klik her) samt i mrscanning.com's dokument-samling (klik her).

     Dokumentation

     Seneste dokumentation: Januar 2020

     Sikkerhedsvejledning fra Medtronic (klik her)

     Kontrolskema/rapporteringsdokument (klik her)

     Reference 1: Ref_015_980_Medtronic_DBS_2020_01

     Reference 2: Ref_016_980_Medtronic_DBS_2020_02

     Yderligere info: www.medtronic/mri og indtast modelnummer

     Gyldighed

     Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

     Information

     Procedure 980, Revision: 2.2 (tidligere versioner gemmes ikke)

     Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

     Dato: 05.02.2021

     Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023