bcg_WaveWriter_Alpha_16_IPG

Spinal Cord Stimulator

WaveWriter Alpha 16 IPG, SC-1216

Implantable Pulse Generator

Boston Scientific

Fabrikat/model

Spinal Cord Stimulator

WaveWriter Alpha 16 IPG (rechargeable)

Model SC-1216

Implantable pulse generator

Boston Scietific


Denne sikkerhedsvejledning er alene gældende for aktuelle IPG med tilslutning af nedstående ledningstyper...

Ledningstyper

 • CS-2158-50 og CS-2158-70
 • CS-2218-50 og CS-2218-70
 • CS-2317-50 og CS-2317-70
 • CS-2352-50 og CS-2352-70
 • CS-2366-50 og CS-2366-70
 • CS-2408-56 og CS-2408-74
 • CS-8336-50 og CS-8336-70
 • CS-8352-50 og CS-8352-70
 • CS-8216-50 og CS-8216-70
 • CS-8416-50 og CS-8416-70
 • CS-8436-50 og CS-8436-70
 • CS-8452-50 og CS-8452-70

Bemærk

 • Læs altid seneste version af MRI-guidelines fra producenten inden opstart
 • Systemet skal være fuldt implanteret (IPG samt CS-ledninger)
 • Ledningerne SKAL være monteret (direkte) på IPG (dvs ingen mellemstykker)
 • Ledningerne (se ovenstående modeller) skal være lokaliseret epiduralt
 • IPG skal være lokaliseret i højde med balle/nedre flanke
 • Efterladte ledninger (uden kontakt til IPG) er kontraindikation til MR (umsafe)
 • Defekte ledninger er kontraindikation til MR (unsafe)
 • Info til patient: IPG skal være fuldt opladt inden opstart af MR
 • Info til patient: 'Stimulation' skal sættes til 'off' inden MR (brug remote control)
 • Info til patient: Kontakt personalet, hvis der mærkes varme, snurrende fornemmelse, stimulation, vibration eller anden form for ubehag under afvikling af MR-scanningen.
 • Der må alene afvikles hydrogen/proton-MR
 • Patienten skal ligge i rygleje eller bugleje (ikke på siden eller skråt)
 • Efter afsluttet MR-scanning, skal IPG genaktiveres/tændes
 • Eksterne komponenter (oplader, fjernbetjening mm) er MRI-Unsafe
 • Patienten skal observeres løbende under hele scanningen
 • Efter en samlet sekvenstid på 30 minutter, skal der holdes en pause på 60 minutter...

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla

Scannerarkitektur

Tunnelscanner med horisontalt hovedmagnetfelt

Spatial gradient

4000 Gauss/cm alt. 40 T/m

Slew rate (Gr)

200 T/m/sec 

SAR

Efter en samlet sekvenstid på 30 minutter, skal der holdes en pause på 60 minutter


Transmit/receive-hoved-spole...

Normal Operating Mode

Maksimal Head-SAR: 3,2 W/kg pr. 15 min

Maksimal WB-SAR: 2,0 W/kg pr. 15 min


Receive-hoved-spole (samt Body-transmit)...

Anvend om muligt B1+rms frem for SAR

Maksimal Head-SAR: 0,4 W/kg pr. 15 min

Maksimal WB-SAR: 0,4 W/kg pr. 15 min


Body-transmit-spole...

Anvend om muligt B1+rms frem for SAR

Maksimal Head-SAR: 0,4 W/kg pr. 15 min

Maksimal WB-SAR: 0,4 W/kg pr. 15 min


Extremity-transmit-spole...

Anvend om muligt B1+rms frem for SAR

Maksimal Head-SAR: 0,4 W/kg pr. 15 min

Maksimal WB-SAR: 0,4 W/kg pr. 15 min


Receive-hoved-spole og samtidig anvendelse af ledning SC-2408-xx

Normal Operating Mode

Maksimal Head-SAR: 3,2 W/kg pr. 15 min

Maksimal WB-SAR: 2,0 W/kg pr. 15 min


Body-transmit-spole og samtidig anvendelse af ledning SC-2408-xx

Normal Operating Mode

Maksimal Head-SAR: 3,2 W/kg pr. 15 min

Maksimal WB-SAR: 2,0 W/kg pr. 15 min


Extremity-transmit-spole og samtidig anvendelse af ledning SC-2408-xx

Normal Operating Mode

Maksimal Head-SAR: 3,2 W/kg pr. 15 min

Maksimal WB-SAR: 2,0 W/kg pr. 15 min

B1+rms

Efter en samlet sekvenstid på 30 minutter, skal der holdes en pause på 60 minutter


Transmit/receive-hoved-spole...

Normal Operating Mode


Receive-hoved-spole (samt Body-transmit)...

Maksimal B1+rms: 3,2 microT


Body-transmit-spole...

Maksimal B1+rms: 3,2 microT


Extremity-transmit-spole...

Maksimal B1+rms: 3,2 microT


Receive-hoved-spole og samtidig anvendelse af ledning SC-2408-xx

Normal Operating Mode


Body-transmit-spole og samtidig anvendelse af ledning SC-2408-xx

Normal Operating Mode


Extremity-transmit-spole og samtidig anvendelse af ledning SC-2408-xx

Normal Operating Mode

Coil type

Receive-spoler: Alle typer

Transmit-spoler: Body (den indbyggede spole), Head og Extremity

Artefakter

Må kunne forventes...

Temperaturstigning

Er ikke oplyst

Kilde

Produktinformation fra producenten

Reference: 739_001 og 739_002

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 739. Revision: 1.5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 19.10.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023