08_patient_kontrast_dosis

MR-sikkerhed

Administration af kontraststofferDosering - Standard   

  

Pæparat

Dosis

Maksimal dosis

Indikation

Alder

Dotarem/Clariscan

0,2 ml/kg

15 ml

Alt

0-½ år: Kun CNS

0-1 år: Kontakt radiolog

0-18 år: Ikke til C-MRA

Prohance

< 50 kg: 0,2 ml/kg

50 kg-62,5 kg: 10 ml

62,5 kg-75 kg: 0,2 ml/kg

> 75 kg: 15 ml


CNS

Mamma

CNS fra 2 år

Mamma fra18 år

Gadovist

< 50 kg: 0,1 ml/kg

50 kg-62,5 kg: 5 ml

62,5 kg-75 kg: 0,1 ml/kg

> 75 kg: 7,5 ml


Alt

Fra 0 år


Primovist


0,1 ml/kg

7,5 ml

Lever

Fra 18 år


Multihance


0,2 ml/kg

15 ml

Lever (A8)

Fra 18 årDosering - Cerebrale metastaser

  

Præparat

Dosis

Maksimal dosis

Indikation

Alder


Prohance


0,4 ml/kg

20 ml

CNS

Mamma

CNS fra 2 år

Mamma fra18 år


Gadovist


0,2 ml/kg

15 ml

Alt

Fra 0 årDosering - Hypofyse, microadenom

  

Præparat

Dosis

Maksimal dosis

Indikation

Alder

Dotarem/Clariscan

0,1 ml/kg

20 ml

Alt

0-½ år: Kun CNS

0-1 år: Kontakt radiolog

0-18 år: Ikke til C-MRA


Gadovist


0,05 ml/kg

15 ml

Alt

Fra 0 årDosering - MR angio

  

Præparat

Dosis

Maksimal dosis

Indikation

Alder


Prohance


0,2 ml/kg

30 ml

CNS

WB


Fra 2 år


Dotarem/Clariscan

0,2 ml/kg

30 ml

Alt

0-½ år: Kun CNS

0-1 år: Kontakt radiolog

0-18 år: Ikke til C-MRA


Gadovist


0,1 ml/kg

15 ml

Alt

Fra 0 årDosering - Hjerte

  

Præparat

Dosis

Maksimal dosis

Indikation

Alder


Dotarem/Clariscan


0,3 ml/kg

30 ml

Alt

0-1 år: Kontakt radiolog

0-18 år: Ikke til C-MRA


Gadovist


0,15 ml/kg

15 ml

Alt

Fra 0 år
Blodprøver

  • Hvis patienten er yngre en 2 år eller ældre end 65 år, skal der foreligge enten en eGRF eller en P-Kreatinin
  • Hvis patienten  har nedsat nyrefunktion (eller mistanke herom), skal der foreligge enten en eGRF eller en P-Kreatinin
  • Blodprøven (eGRF  alt. P-Kreatinin)  må højest være 30 dage gammel.  Hvis ældre, kontakt da en radiolog.Nedsat nyrefunktion

  • Ved GFR < 60ml/min kan Primovist og Multihance anvendes på tvingende indikation (kontakt en radiolog)
  • Ved GFR < 60ml/min må der maksimalt gives 15 ml Clariscan, 15 ml Prohance, 7,5 ml Gadovist
  • Ved GFR < 30 ml/min skal den diagnostiske værdi vurderes af en radiolog og der gives Clariscan/Primovist
  • Ved GFR < 15 ml/min skal der udvises betydelig tilbageholdenhed. Der gives Clariscan eller Gadovist.
  • Ved GFR < 15 ml/min bør patienten endvidere hæmodialyseres umiddelbart efter indgift af kontrastenInformation

  • Gyldighed: Gældende for  MR-scanninger udført på Rigshospitalet
  • Udarbejdet af: Bo haugaard Jørgensen
  • Review: Professor Vibeke Andree Larsen
  • Dato: 24.02.2020  

Bo Haugaard Jørgensen

Utopia Group

Ved Skovgærdet 64B

2750 Ballerup

Telefon: 5176-6842

info@mrscanning.com

Copyright © All Rights Reserved

Utopia Group

2008-2020