08_patient_kontrast_dosis

Administration af kontraststofferKontraststofferBlodprøver

  • Hvis patienten er yngre en 2 år eller ældre end 65 år, skal der foreligge enten en eGRF eller en P-Kreatinin
  • Hvis patienten  har nedsat nyrefunktion (eller mistanke herom), skal der foreligge enten en eGRF eller en P-Kreatinin
  • Blodprøven (eGRF  alt. P-Kreatinin)  må højest være 30 dage gammel.  Hvis ældre, kontakt da en radiolog.Nedsat nyrefunktion

  • Ved GFR < 60ml/min kan Primovist og Multihance anvendes på tvingende indikation (kontakt en radiolog)
  • Ved GFR < 60ml/min må der maksimalt gives 15 ml Clariscan, 15 ml Prohance, 7,5 ml Gadovist
  • Ved GFR < 30 ml/min skal den diagnostiske værdi vurderes af en radiolog og der gives Clariscan/Primovist
  • Ved GFR < 15 ml/min skal der udvises betydelig tilbageholdenhed. Der gives Clariscan eller Gadovist.
  • Ved GFR < 15 ml/min bør patienten endvidere hæmodialyseres umiddelbart efter indgift af kontrasten