289_sikkerhed_nerv_vagus

Nervus vagus stimulator

Cybertronics, LivaNova

Fabrikat/model

Nervus Vagus Stimulator / VNS Therapy System

Fabrikat: Cybertronics / LivaNova

Instruksen er gældende for modellerne: 100C og 101


Link til model Puls 102, Puls Duo 102R, Demi Puls 103, Demi Pulse Duo 104

Link til model Aspire HC 105, Aspire SR 106

Link til model Sentiva 1000


Statisk feltstyrke

1,5 Tesla  og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Horisontalt felt  / Cylindrisk gantryarkitektur / Kun proton-billeddannelse

Spatial gradient

720 Gauss/cm alt. 7,2 T/m

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse

SAR

Head: Maksimalt 3,2 W/kg

Body: Maksimalt 2,0 W/kg

Normal Operation Mode (First Mode er ikke tilladt)


Den maksimale sekvenstid inden for et tidsvinkue på 30 minutter,

må ikke overstige 15 minutter.

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

Kun T/R headcoil og  T/R knæspole

Spolen skal ligge uden for området C7 til TH8

Hvis den indbyggede body-T/R-spole ønskes anvendt, skal hele

VNS-systemet fjernes operativt inden scanopstart.

Administration

Patientens stamafdeling er ansvarlig for, at der indgås forhåndsaftale med epilepsiklinikken, om håndtering af neurostimulatoren før og efter MR-scanningen.


Neurostimulatoren skal være slukket under scanningen (Stimulation: OFF). Håndtering af stimulatorens driftsindstillinger iøvrigt (Sensing: OFF), varetages af fagperson med specialeindsigt


Der må ikke scannes i området C7-TH8 ved anvendelse af T/R-Head-Coil

Der må ikke scannes i området C7-TH8 ved anvendelse af T/R-Knæ-Coil

Der må kun scannes cerebrum, knæ, fod og fodled...


Patienter med neurostimulator vil ofte medbringe magnetstyringsværktøj til egenkontrol af stimulatoren. Disse magneter må ikke medbringes i scannerrummet…


Skærpet overvågning er påkrævet. Patienten skal instrueres i at kontakte MR-operatøren under scanningen, hvis der i området omkring neurostimulatoren føles smerte, varme eller anden ubehag.

Defekt leder

VNS-Therapy-systemet består af en pulsgenerator og en strømførende wire/ledning som forbinder pulsgeneratoren med aktuelle stimulationsområde. Hvis lederen er knækket eller på anden måde beskadiget, kan patienten MR-scannes som anført ovenfor...

Efterladt leder > 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges uden yderligere restriktioner

Efterladt leder < 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges med følgende lempelse...

Der kan MR-scannes med T/R-body-coil, hvis det magnetiske iso-centeret er placeret uden for områden C7 til TH8

Artefakter

Intet at bemærke

Temperaturstigning

Intet at bemærke

Kilde

Produktinformation fra  Cybertronics (Oktober 2017)

MRI Guidelines for VNS Therapy / Leverandørinformation (2019)

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 289. Revision: 9.5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 12.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023