289_sikkerhed_nerv_vagus

Nervus vagus stimulator

Cybertronics, LivaNova

Fabrikat/model

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla  og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Horisontalt felt  / Cylindrisk gantryarkitektur / Kun proton-billeddannelse

Spatial gradient

720 Gauss/cm alt. 7,2 T/m

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse

SAR

Head: Maksimalt 3,2 W/kg

Body: Maksimalt 2,0 W/kg

Normal Operation Mode (First Mode er ikke tilladt)


Den maksimale sekvenstid inden for et tidsvinkue på 30 minutter,

må ikke overstige 15 minutter.

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

Kun T/R headcoil og  T/R knæspole

Spolen skal ligge uden for området C7 til TH8

Hvis den indbyggede body-T/R-spole ønskes anvendt, skal hele

VNS-systemet fjernes operativt inden scanopstart.

Administration

Patientens stamafdeling er ansvarlig for, at der indgås forhåndsaftale med epilepsiklinikken, om håndtering af neurostimulatoren før og efter MR-scanningen.


Neurostimulatoren skal være slukket under scanningen (Stimulation: OFF). Håndtering af stimulatorens driftsindstillinger iøvrigt (Sensing: OFF), varetages af fagperson med specialeindsigt


Der må ikke scannes i området C7-TH8 ved anvendelse af T/R-Head-Coil

Der må ikke scannes i området C7-TH8 ved anvendelse af T/R-Knæ-Coil

Der må kun scannes cerebrum, knæ, fod og fodled...


Patienter med neurostimulator vil ofte medbringe magnetstyringsværktøj til egenkontrol af stimulatoren. Disse magneter må ikke medbringes i scannerrummet…


Skærpet overvågning er påkrævet. Patienten skal instrueres i at kontakte MR-operatøren under scanningen, hvis der i området omkring neurostimulatoren føles smerte, varme eller anden ubehag.

Defekt leder

VNS-Therapy-systemet består af en pulsgenerator og en strømførende wire/ledning som forbinder pulsgeneratoren med aktuelle stimulationsområde. Hvis lederen er knækket eller på anden måde beskadiget, kan patienten MR-scannes som anført ovenfor...

Efterladt leder > 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges uden yderligere restriktioner

Efterladt leder < 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges med følgende lempelse...

Der kan MR-scannes med T/R-body-coil, hvis det magnetiske iso-centeret er placeret uden for områden C7 til TH8

Artefakter

Intet at bemærke

Temperaturstigning

Intet at bemærke

Kilde

Produktinformation fra  Cybertronics (Oktober 2017)

MRI Guidelines for VNS Therapy / Leverandørinformation (2019)

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 289. Revision: 9.5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 12.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023