356_sikkerhed_nerv_vagus

MR-sikkerhed

Fejlplacering af...

Nervus vagus stimulator

Cybertronics, LivaNova

Fabrikat/model

Denne vejledning er gældende for fejlplacerede VNS-systemer, model Aspire HC 105, Aspire SR 106 og 1000. Ved fejlplacering forstås et VNS-systemer placeret andet sted end på patientens venstre side i området mellem C7 og TH8.


Nervus Vagus Stimulator / VNS Therapy System

Fabrikat: Cybertronics / LivaNova


Link til model 100C og 101

Link til model Puls 102, Puls Duo 102R, Demi Puls 103, Demi Pulse Duo 104

Link til model Aspire HC 105, Aspire SR 106 og 1000

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla  og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Horisontalt felt  / Cylindrisk gantryarkitektur / Kun proton-billeddannelse

Spatial gradient

3000 Gauss/cm alt. 30 T/m

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse

SAR

Head: Maksimalt 3,2 W/kg

Body: Maksimalt 2,0 W/kg

Normal Operation Mode (First Mode er ikke tilladt)


Ved anvendelse af Transmit-body-coil må den maksimale sekvenstid inden for et tidsvinkue på 30 minutter, ikke overstige 15 minutter. Ved anvendelse af lokale T/R-coils er der inge restriktioner i forhold til maksimal sekvenstid

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

T/R-head-coil og T/R-extremitetscoil

Administration

Patientens stamafdeling er ansvarlig for, at der indgås forhåndsaftale med epilepsiklinikken, om håndtering af neurostimulatoren før og efter MR-scanningen.


Neurostimulatoren skal være slukket under scanningen (Stimulation: OFF). Håndtering af stimulatorens driftsindstillinger iøvrigt (Sensing: OFF), varetages af epilepsiklinikken, Christina Nielsson, telefon 5-1437.


Neurostimulatoren skal være placeret mellem C7 og TH8 på venstre side af patienten. Hvis neurostimulatoren ikke er palperbar, skal dennes placering bestemmes ud fra et konventionelt røntgenbillede.


Der må ikke scannes i området C7-TH8

Der må kun scannes hoved, knæ, fod og fodled


Patienter med neurostimulator vil ofte medbringe magnetstyringsværktøj til egenkontrol af stimulatoren. Disse magneter må ikke medbringes i scannerrummet…


Skærpet overvågning er påkrævet. Patienten skal instrueres i at kontakte MR-operatøren under scanningen, hvis der i området omkring neurostimulatoren føles smerte, varme eller anden ubehag.

Defekt leder

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges uden yderligere restriktioner

Efterladt leder > 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges uden yderligere restriktioner

Efterladt leder < 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges med følgende lempelse...

Der kan anvendes T/R-body-coil (den indbyggede)

Artefakter

Intet at bemærke

Temperaturstigning

Intet at bemærke

Kilde

Produktinformation fra  Cybertronics (Oktober 2017)

MRI Guidelines for VNS Therapy / Leverandørinformation (2019)

Gyldighed

Denne procedure er alene gældende for MR-sektionen på Rigshospitalet. Aktuelle procedure kan naturligvis anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter.

Information

Procedure 356. Revision: 8.0

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Vibeke Andreé Larsen og  Peter Gideon

Dato: 14.03.2018

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2020

Bo Haugaard Jørgensen

Utopia Group

Ved Skovgærdet 64B

2750 Ballerup

Telefon: 5176-6842

info@mrscanning.com

Copyright © All Rights Reserved

Utopia Group

2008-2019