gzn_VNS_8103

Nervus vagus stimulator

Symmetry

Model 8103

Cybertronics, LivaNova

Fabrikat/model

Inden opstart af MR

Da aktuelle producents sikkerhedsvejledning revideres løbende, kan nedenstående sikkerhedsforskrift afvige fra originalen. 

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla  og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Horisontalt felt  / Cylindrisk gantryarkitektur / Kun proton-billeddannelse

Spatial gradient

3000 Gauss/cm alt. 30 T/m

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse

SAR

Head: Maksimalt 3,2 W/kg

Body: Maksimalt 2,0 W/kg

Normal Operation Mode (First Mode er ikke tilladt)


Ved anvendelse af Transmit-body-coil må den maksimale sekvenstid inden for et tidsvinkue på 30 minutter, ikke overstige 15 minutter. Ved anvendelse af lokale T/R-coils er der ingen restriktioner i forhold til maksimal sekvenstid

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

Transmit: Body (indbygget), T/R-head og T/R-extremitet (se nedenstående restriktion)

Receive: Ingen restriktioner

Administration

Patientens stamafdeling er ansvarlig for, at der indgås forhåndsaftale med relevant fagekspert, om håndtering af neurostimulatoren før og efter MR-scanningen.


Neurostimulatoren skal være slukket under scanningen (Stimulation: OFF). Håndtering af stimulatorens driftsindstillinger iøvrigt (Sensing: OFF) bør varetages af fagperson med specialekendskab.


Neurostimulatoren skal være placeret mellem C7 og TH8 på venstre side af patienten. Hvis neurostimulatoren ikke er palperbar, skal dennes placering bestemmes ud fra et konventionelt røntgenbillede. Hvis Neurostimulatoren ikke er placeret som beskrevet, skal procedure 356 følges (klik her)...


Isocenteret må ikke ligge i området C7-L3 ved anvendelse af body-coil

Isocenteret må ikke ligge i området C7-TH8 ved anvendelse af T/R-head-coil

Isocenteret må ikke ligge i området C7-TH8 ved anvendelse af T/R-extremity-coil


Patienter med neurostimulator vil ofte medbringe magnetstyringsværktøj til egenkontrol af stimulatoren. Disse magneter må ikke medbringes i scannerrummet…


Skærpet overvågning er påkrævet. Patienten skal instrueres i at kontakte MR-operatøren under scanningen, hvis der i området omkring neurostimulatoren føles smerte, varme eller anden ubehag.

Defekt leder

VNS-Therapy-systemet består af en pulsgenerator og en strømførende wire/ledning som forbinder pulsgeneratoren med aktuelle stimulationsområde. Hvis lederen er knækket eller på anden måde beskadiget, gælder følgende tillægsrestriktion...


Der kan alene scannes med T/R-hovedspole eller T/R-knæspole og kun uden for området C7 til TH8.

Efterladt leder > 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning skal følges - dog suppleret med følgende restriktion...


Der kan alene scannes med T/R-hovedspole eller T/R-knæspole og kun uden for området C7 til TH8.

Efterladt leder < 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges uden yderligere restriktioner

Artefakter

Intet at bemærke

Temperaturstigning

Intet at bemærke

Kilde

Produktinformation fra  Cybertronics (Oktober 2017)

MRI Guidelines for VNS Therapy / Leverandørinformation (2019)

Reference: Ref_052_002_VNS_therapy_system

288_VNS Therapy System_001, LivaNova (August 2022)

288_VNS Therapy System_002, LivaNova (Januar 2021)

288_VNS Therapy System_003, LivaNova (August 2020)

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 490. Revision: 3.0

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 27.03.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025